Kompanija FAMILIJA d.o.o. koja je zastupnik visokokvalitetnih Jalupro proizvoda za biorevitalizaciju i FAMILIJA neinvazivnog prenatalnog testa je u poslednjih nekoliko sedmica podržala više važnih događaja iz ovih oblasti medicine.

Evo kako smo se proveli…

Međunarodni kongres doktora stomatologije na Medicinskom fakultetu Foča

Launching event Jalupro Young Eye u Beogradu 01.10.2023.

Dental Show, Sarajevo, 7. i 8. oktobar, 2023.

Međunarodni simpozijum ginekologa i opstetričara Republike Srpske, Doboj 2-5. novembar, 2023.